Home / מאמרים / משמורת משותפת הלכה חדשה – דגשים עיקריים

משמורת משותפת הלכה חדשה – דגשים עיקריים

משמורת משותפת הלכה חדשה הוא אחד המונחים המשפיעים ביותר על הליכי גירושין בימינו. מושג זה הוא גם סממן מובהק של השתנותה המשמעותית של התפישה הציבורית לגבי תפקידי האב והאם, לגבי הדרך הנכונה לגדל ילדים אחרי פרידה וגם לגבי שוויון בין המינים גם בפן הכלכלי.

מה הכוונה במשמורת משותפת?

על-מנת להבין מהי משמורת משותפת הלכה חדשה, רצוי קודם להבין מהי בעצם המשמורת המשותפת. במובן מסוים גם עצם המשמורת המשותפת היא הלכה חדשה, שכן עד לפני 10-15 שנים בחלק גדול מהמקרים נקבע לאחר גירושין כי הילדים ישהו כמעט רק עם האם, ואילו האב יוכל לבלות עם ילדיו ולתרום להתפתחותם במשך ערב אחד בשבוע בלבד ובאחד מכל שני סופי שבוע. לאחר ששורה ארוכה של מחקרים העלתה ממצאים חד-משמעיים לגבי הפגיעה שחווים הילדים עקב העובדה שבפועל אביהם יוצא כמעט לגמרי מהתמונה, השתנתה הגישה – וכיום הדרך המקובלת יותר לגדל את הילדים לאחר גירושין היא משמורת משותפת, כלומר מצב שבו כל אחד מההורים מבלה זמן שווה עם הילדים, ובהתאם האחריות התפתחותם מתחלקת גם היא שווה בשווה. הקונצנזוס הוא שההלכה החדשה של עצם המשמורת המשותפת מקנה לילדים שני בתים משמעותיים, שני הורים משמעותיים וגם מודל טוב יותר של יחסי הורים שמצליחים לשתף פעולה לאחר הפרידה.

מה קובעת ההלכה החדשה בנוגע למשמורת המשותפת?

משמורת משותפת הלכה חדשה פירושה לא עצם המשמורת המשותפת, אלא פסיקה חדשה, יש המגדירים אותה כלא פחות ממהפכנית, ולפיה במצב של משמורת משותפת אין להטיל מזונות אוטומטית על האב. פסיקה זו היא של בית המשפט העליון, משנת 2017, והיא מבטאת תפישה חדשה גם לגבי השוויון הכלכלי בין המינים – אם במשפחה מסוימת האמה מרוויחה כמו האבא, וממילא שניהם נושאים במשותף בעול גידול הילדים, אין בעצם סיבה לחייב את האב בתשלום מזונות.

האם משמורת משותפת הלכה חדשה רלוונטית בכל מקרה?

ההלכה החדשה לגבי המשמורת המשותפת רלוונטית בכל המקרים שבהם ישנה הסכמה בין האב לאם על משמורת משותפת. כמובן שאם לאב הכנסות גבוהות במידה משמעותית בהשוואה לאם, סביר להניח שכן ייפסקו מזונות, אולם כשישנו שוויון בהכנסות, סביר להניח כי האב לא יידרש לשלם מזונות.

About admin

Check Also

עורך דין לעבירות נוער

מתי כדאי לפנות אל עורך דין לעבירות נוער? 

לחזור יום אחד מהעבודה ולגלות שהילד זומן לחקירה או, חלילה, נעצר, זה לא משהו שרוב …