Home / Tag Archives: חוק רישוי עסקים

Tag Archives: חוק רישוי עסקים

מידע על חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים

הרעיון העומד מאחורי חוק רישוי עסקים הוא להקנות רישיון לכל בית עסק מהקטגוריות המפורטות בתוך החוק, זאת לפי דרישות מסוימות. הכוונה היא להגן על הציבור ועל השוהים בעסק, מפני סכנות העלולות להתרחש במקום או בעקבות העבודה הנעשית בו. קבלת רישיון חוקי לעסק מותנית בעמידה בתנאים שונים ותהליך פרוצדורלי, עד לקבלת …

Read More »