Home / דיני גירושין

דיני גירושין

 דיני גירושין בתהליך גירושין

תהליך גירושין איננו תהליך קל. מכיוון שלא מעט זוגות אינם מגיעים להסכמות בנוגע לכל מה שכרוך בתהליך זה, רבים מהם מוצאים את עצמם מגיעים לבית דין אזרחי לענייני משפחה או לבית דין רבני, לתהליך משפט אשר יכריע בכל עניין הקשור לתחום דיני גירושין. מכיוון שכל צד רוצה שבית הדין יכריע לטובתו בכל עניין ועניין, לרוב הוא נעזר בעורך דין גירושים הבקיא בתחום דיני גירושין. עורך דין מסוג הזה, יכול לסייע לכל אדם העומד בפני תהליך גירושין הכולל בו תהליך משפטי, לעבור את התהליך בצורה הטובה ביותר ולהשיג עבורו את המרב בכל תחום הקשור לדיני הגירושין.

מהם דיני גירושין?

מכיוון שהוחלט שבתחום נישואין וגירושין, אין הפרדה בין דת למדינה, הלא שכאשר זוג מעוניין להתגרש, עיקר התהליך של מסירת הגט, יתבצע בבית הדין הרבני. אולם, החלטות אשר יתקבלו בגין: משמרות על ילדים, חלוקת רכוש או תשלום מזונות, יכולים להתקבל גם על ידי תהליך משפטי בבית משפט אזרחי לענייני משפחה וגם בבית דין רבני. מכיוון שכל אחד מבני הזוג לא תמיד יכול לייצג את עצמו בסיטואציה כה מורכבת שכזו, בצורה הטובה ביותר, חשוב מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין גירושין הבקיא בתחום דיני גירושין. עורך דין מעין זה, יוכל לסייע לכל אדם בייצוג מול בית הדין הרבני או מול בית הדין לענייני משפחה, בכל סוגיה וסוגיה הנוגעת לתהליך הגירושין.

החשיבות בבחירת עורך דין הבקיא בדיני גירושין

דיני גירושין הם דינים מורכבים ודינאמיים. לא פעם, ישנם שינויים בחקיקה הנוגעים לדינים הללו. לכן, עורך דין גירושין אשר בוחרים לצורך ייצוג בתהליך גירושין, חייב להיות בקיא בתחום דיני גירושין באופן מובהק. עורך הדין צריך להיות בקיא בכל הדינים כולל השינויים הכי עדכניים שבהם, מגדול ועד קטן. מלבד הבקיאות של עורך דין גירושין בדיני גירושין, עליו להיות רגיש, אמפטי ומכיל, מתוך ידיעה כי מדובר בתהליך אשר לא קל לאף אדם. הידיעה של עורך הדין כי דיני גירושין הם דיני נפשות של ממש, תוביל את עורך הדין להיות מדויק, מקצועי וקשוב. חשוב מאוד לבחור את עורך הדין הנכון לייצוג בהליך גירושין.