Home / דיני רכוש

דיני רכוש

חלוקת רכוש בתהליך גירושין על פי דיני רכוש

זוג הנתון בתהליך גירושין, צריך להגיע לכמה הסכמות הדדיות הנוגעות לפירוק החיים המשותפים שלהם. אחת מההסכמות צריכה להיות בגין חלוקת הרכוש אשר צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים. ישנם בני זוג אשר מגיעים להסכמה הדדית בנוגע לחלוקת הרכוש ואינם צריכים להגיע להליך משפטי אשר יכריע בעניין. אולם, ישנם בני זוג אשר אינן מצליחים להכריע בעניין חלוקת הרכוש ולכן פונים לבית דין רבני או לבית דין לענייני משפחה, לצורך הכרעה בתחום זה.

מהם דיני חלוקת רכוש?

דיני רכוש הינם דינים המתייחסים לחלוקת הרכוש המשותף של בני זוג, המעוניינים להתגרש. מכיוון שבני זוג צוברים לזכותם לא מעט רכוש השייך לשניהם במהלך חייהם המשותפים, כאשר הם מחליטים להתגרש, השאלה הנשאלת היא: כיצד יחולק הרכוש ביניהם? בעוד שניתן להגיע להסכמות לגבי חלוקת הרכוש על ידי הסכם ממון, הסכם גירושין, הסכם לשלום בית או הסכם לחיים משותפים, אשר צריך לבוא לאישור לפני בית הדין, הרי שכאשר אין הסכמות בין בני הזוג והם לא מצליחים להגיע אליהם גם בשיתוף עורכי הדין שלהם, ניתן להיעזר בהגשת חלוקת הרכוש להכרעת בית הדין. דיני חלוקת רכוש בבית הדין הרבני או בבית הדין לענייני משפחה, מתבססים על ערכאות משפטיות.

כיצד יקבע בית הדין בנוגע לחלוקת הרכוש?

על פי חוק יחסי ממון, ישנו הסדר איזון משאבים בין בני זוג. הסדר זו הוא מעין הסדר דחוי אשר בגינו זכאי בן הזוג במקרה של גירושין או מוות, לקבל את חלקו מהרכוש המשותף. רכוש משותף כולל נכסים פיזיים ונכסים רוחניים. בית הדין יבחן את חלקו של כל בן זוג ואת תרומתו לרכוש המשותף. במידה ויש פערים מהותיים בתרומתו הממשית של כל אחד מבני הזוג לרכוש המשותף, יבחן בית הדין את התרומה של בן או בת הזוג הפחות דומיננטיים, מבחינת סיוע במשק הבית ובטיפול בילדים ויחשיב אותם כערך כלכלי לכל דבר. כאשר זוג מגיע לבית המשפט לצורך חלוקת הרכוש על פי דיני רכוש, הלא שחשוב שהוא יביא עמו עורך דין לענייני גירושין המתמחה בתחום דיני רכוש על כל רבדיו. עורך דיו מעין זה יוכל לסייע לצד אותו הוא מייצג להשיג את המרב בחלוקת הרכוש.