Home / דמי מזונות

דמי מזונות

דמי מזונות בהליך גירושין

זוג אשר מחליט להתגרש, עומד בפתחה של תקופה לא קלה כלל. תהליך גירושין הוא תהליך קשה, בין אם הוא מלווה בהסכמות הדדיות ובין אם הוא צריך לעבור דרך בית המשפט לצורך הכרעה בכל מה שקשור אליו. אחד מהדברים הכרוכים בתהליך גירושין אשר כולל בו גם ילדים, אך לא רק, הם דמי המזונות. דמי מזונות נקבעים במידה ואין הסכמה בין בני הזוג, או הסכם ממון, על פי הכרעת בית המשפט. בית המשפט מכריע בעניין גובה תשלום דמי המזונות על ידי בחינת כמה פרמטרים.

מהם דמי מזונות?

דמי מזונות הם הדרך של בן הזוג לתמוך בבת זוגו לשעבר ובילדיו לאחר תהליך הפרידה ביניהם. סוג דמי המזונות הדומיננטי קרוי: מזונות ילדים. דמי המזונות הללו נקבעים בהתאם למספר פרמטרים:

  • גובה ההכנסה של האדם המשלם – גובה ההכנסה וכמות הנכסים הם פרמטר מאוד חשוב לקביעת סכום דמי מזונות. אולם, גם כאשר אדם לא עובד כלל, הוא יאלץ לשלם דמי מזונות מינימליים הקבועים בחוק.
  • כמות ילדים – לרוב, ככל שיש יותר ילדים, גובה תשלום דמי המזונות יהיה גבוה יותר, בכדי לדאוג לרווחתו של כל ילד וילד
  • גיל הילדים – עד גיל 15 חייב האב לשלם דמי מזונות מלאים על ילדיו. מגיל 15 עד גיל 18, האב והאם משלמים באופן שווה דמי מזונות עבור הילדים. החל מגיל 18, משלם האב שליש מהסכום אותו שילם בתקופה שבין גיל 15 לגיל 18. במידה והגירושים נערכים לאחר שהילדים בני 18, הסכום אותו ישלם האב יהיה כרבע מהסכום המינימלי של תשלום דמי המזונות

האם ניתן לשנות את סכום דמי המזונות?

סכום דמי המזונות נקבע על פי מצבו הנתון של האב, ברגע המשפט. במידה והאב פוטר מעבודתו והוא מובטל או במידה והוא מרוויח סכום גבוה יותר בעבודה חדשה, או סכום נמוך יותר בעבודה חדשה, מהסכום אותו הרוויח בעבודה אשר בה עסק כאשר נערך המשפט הקבע את תשלום דמי המזונות דאז, הרי שהוא יכול לעתור לבית המשפט לבקשה בשינוי תשלום דמי המזונות. בית המשפט יבחן את מצבו הכלכלי של האב מחדש ועל פיו יקבע תשלום דמי מזונות מחודש.