Home / הסכמי ממון

הסכמי ממון

כל מה שצריך לדעת על הסכמי ממון

ללא מעט זוגות אשר עתידים לקשור את חייהם בברית הנישואין, חשוב מאוד להבטיח את עתידם הכלכלי ולנטרל כל אינטרס כלכלי מהזוגיות שלהם. לכן, רבים מהזוגות פונים לעריכת הסכם ממון ביניהם, מתוך ידיעה כי הוא שיבטיח חיים זוגיים נטולי דאגה לכל מה שכרוך באינטרסים הכלכליים של כל אחד מהם. הסכמי ממון הנערכים טרם נישואין, הם לא פעם דבר אשר לא קל לערוך, בשל אי הסכמות בין בני הזוג. מכיוון שמדובר בזוג אשר עתיד להינשא, ישנו חשש מהותי שאי ההסכמות הללו יובילו בסופו של דבר לפירוק הזוגיות. לכן, בכדי לערוך הסדר ממון בצורה טובה, נכונה ויעילה, חשוב מאוד להיעזר בעורך דין לענייני משפחה, אשר ידוע גם כמגשר בתחום.

מהם הסכמי ממון?

הסכמי ממון הם הסכמים הנערכים בין בני הזוג בטרם הם נישאים או לאחר שהם נישאים. הסכמים אלו, נערכים בידי עורך דין לענייני משפחה לאחר שבני הזוג הגיעו להסדרים הרלוונטיים להסכם זה ביניהם, ומובאים לאישור בפני בית הדין לענייני משפחה. בתהליך עריכת הסכם הממון, על הזוג להגיע להסכמות בכל הנוגע לחלוקת הרכוש ביניהם במידה והם יגיעו למצב של גירושין. על אף שרבים חושבים שהסכם ממון עוסק אך ורק בסוגיה הכלכלית של חלוקת הרכוש בין בני הזוג במידה והם יתגרשו, הלא שבלא מעט הסכמי ממון מוזכרים גם הסכמות לגבי משמורת על הילדים במקרה של גירושין, בחירת דרך חינוכית לילדים ועוד. כאשר הסכם ממון נערך, הוא מובא בפני בית המשפט לענייני משפחה לצורף קבלת אישור משפטי. בית המשפט מוודא כי בני הזוג מבינים על מה הם חתמו וכי הם כשירים לחתום על הסכם זה ומתחייבים לעמוד בו.

מה תפקידו של עורך דין לענייני משפחה בהסכמי ממון?

עורך דיו לענייני משפחה הוא חלק דומיננטי ואינטגרלי מהסכם ממון. עורך הדין לרוב יעסוק בגישור בין בני הזוג, לצורך הגעה להסכמות בנוגע לכל מה שכרוך בהסכם הממון. לאחר ההגעה להסכמות, שזהו השלב החשוב ביותר, עורך הדין יערוך את ההסכם ויביא אותו בפני בית הדין לענייני משפחה, לאישורו. חשוב מאוד לבחור עבור תהליך חתימת הסכם ממון בין בני זוג עורך דין אשר עוסק גם בגישור, בכדי שהוא יסייע לצדדים להגיע להסכם, מבלי שאי ההסכמות ביניהם יובילו אותם למשבר זוגי.