Home / מאמרים / מתי צוואה לא תקפה?

מתי צוואה לא תקפה?

צוואה מאפשרת לאדם להורות כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, לכן זהו מסמך משפטי מחייב וחשוב. על פניו, עריכת צוואה לא נחשבת לדבר מורכב, אך יש להתייחס לחוקים, להנחיות המפורטות כיצד לערוך צוואה חוקית, לכשירותו של המצווה ולפרמטרים רבים נוספים. את הצוואה מומלץ לערוך רק בעזרת עורך דין מקצועי ומנוסה לענייני ירושות וצוואות, מאחר ויש לא מעט סיבות שיכולות להביא לכך שהצוואה לא תהיה תקפה. אם בית המשפט מחליט כי הצוואה אינה תקפה מסיבה משפטית כזו או אחרת – רצונו של המצווה לא ימומש.

אילו נסיבות מאפשרות לבטל צוואה ולטעון כי היא אינה תקפה?

הסיבות המרכזיות המאפשרות לבטל את הצוואה שהותיר אחריו המנוח ולטעון כי הצוואה שהוא השאיר אינה תקפה הן:

כשירות המצווה – רק אדם כשיר משפטית רשאי לערוך צוואה במהלך חייו. ניתן לבטל צוואה אם היא נערכה על ידי קטין מתחת לגיל 18, אדם הנחשב פסול דין או על ידי אדם שאינו מסוגל להבין את משמעות הצוואה. יש לא מעט מקרים שאדם לא יכול להבין את משמעותו הצוואה מסיבות קוגניטיביות או מסיבות אחרות, לדוגמה אדם מבוגר הסובל מדמנציה.

השפעה בלתי הוגנת – יש לא מעט מקרים בהם אחד מהיורשים הפוטנציאליים משפיע על המוריש בזמן כתיבת הצוואה, ללא ידיעת שאר בני המשפחה והיורשים, והוא מטה את המוריש ומשפיע עליו להוריש לו חלק גדול יותר או את כל העיזבון. לעיתים, אחד מהיורשים הפוטנציאליים או אדם חיצוני השוהה במחיצתו של המוריש ויש לו השפעה עליו, עלולים לבודד את המוריש משאר בני המשפחה ומהחברה והקהילה, במטרה שהמצווה יפתח בהם תלות רגשית ו/או פיזית, ויש מקרים בהם הם מפעילים איומים וסנקציות על המצווה, וזאת במטרה להשפיע עליו ולהטות את צוואתו לטובתם.

מעורבת בעריכת הצוואה – בדרך כלל יש רמה מסוימת של מעורבות של בני המשפחה בזמן עריכת הצוואה, אך במקרים שבהם ניתן להוכיח כי אחד מהיורשים הכתיב למוריש או לעורך הדין כיצד לערוך את הצוואה ולחלק את העיזבון ניתן לבטל את הצוואה. כמו כן, אם אדם, בדרך כלל יורש פוטנציאלי, נוכח בעת עריכת הצוואה של המוריש, יש סיבה לבטלה בגלל ההשפעה שלו על המוריש.

טעות סופר בצוואה – טעויות תחביר וכתיב עלולות להביא לפרשנויות שונות של הצוואה, במקרים אלה נהוג לערב את בית המשפט לענייני משפחה כדי לתקן טעות סופר במסמך. במצבים מסוימים ניתן לבטל את הצוואה מטעמים של אי כשרותה.

צוואה סתומה – אם המוריש עורך צוואה שלא קובעת מי יהיו היורשים ואילו נכסים כלולים בעיזבון, ניתן לבטל את המסמך בטענה של צוואה סתומה.

יש צוואה חדשה יותר – אם מגלים צוואה חדשה שהותיר אחריו המנוח אפשר לבטל את הצוואה הקודמת והישנה ולשנות את זהות היורשים וחלוקת העיזבון על פי המסמך החדש והתקף.

צוואה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי אפשרית – אם הצוואה כוללת הוראות הנוגדות את לשון החוק או המוסר, או אם הצוואה כוללת הוראות שאין אפשרות ליישמן – ניתן לבטל את ההוראות בצוואה. לדוגמה, אם המוריש עורך תנאי בצוואתו המחייב את אחד מהיורשים לגור בישראל כתנאי לקבלת חלקו בעיזבון – הוא יכול להביא לביטול ההוראה.

ביטול צוואה

אדם המתנגד לצוואה שהותיר אחריו המנוח רשאי להגיש כתב התנגדות לרשם לענייני ירושה, עליו לצרף מסמכים וראיות המחזקים את טענותיו. בנוסף, ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בתוך 14 ימים ממועד פרסום הבקשה למתן הצו.

אם קיימת התנגדות לקיום הצוואה התיק יועבר לבדיקת הרשם לענייני ירושה, עליו להחליט האם לקיים את הצוואה או להעביר להמשך טיפול ולבירור על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט לענייני משפחה מעוניין לכבד את רצונו של המנוח לכן נטל ההוכחה מוטל על כתפי מגיש הערעור או ההתנגדות לבית המשפט. לכן, חשוב לפנות לעורך דין צוואות מנוסה לצורך ייעוץ וייצוג משפטי, עורך הדין בודק האם יש השפעה בלתי הוגנת או סיבה אחרת המאפשרת לבטל את הצוואה והוא יכין את המסכים הנדרשים וייצג את הלקוח בבית המשפט.

 

 

About avihai

Check Also

מה חשוב לדעת על תביעה נגד משרד הביטחון?

כפי שמן הסתם כולנו יודעים, השירות בצה"ל עלול להסתיים בפגיעה פיזית או נפשית חמורה. המדינה …